BIOMÁISCO2: Transformando Bosques en Solucións Sostibles ante o Cambio Climático

BIOMÁISCO2 é un proxecto creado no 2022 polo Grupo Operativo formado por Asefor, o Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, Bioeco2, a Universidade de Santiago de Compostela e Ramón Lourido. O obxectivo deste proxecto é fomentar montes saudables, diversos e resistentes mediante a xestión sostible dos bosques e a produción de produtos de […]